GIỚI THIỆU

TIN TỨC

DẠY VÀ HỌC

NHỊP SỐNG HỌC ĐƯỜNG

TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC

KHUYẾN HỌC

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 16


Hôm nayHôm nay : 53

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1846

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 189882

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE
Bluesky

Trang nhất » Tin Tức » DẠY VÀ HỌC » Thời Khóa Biểu

thời khóa biểu năm học 2015 - 2016

Thứ ba - 10/11/2015 21:44
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU                   
Trường tiểu học Diễn Hoàng THỜI KHOÁ BIỂU - Năm học 2015-2016 ( Thực hiện từ tuần 7)      
Thứ Tiết Lớp 1A Lớp 1B Lớp 1C
    Sáng   Chiều    Sáng   Chiều    Sáng   Chiều   
    Môn GV Môn Gv Môn GV Môn Gv Môn GV Môn Gv
  1 GDTT BGH + Đội T Công  C.hiền GDTT BGH+đội Toán C Hương  GDTT BGH+đội T Việt  C Khoa
2 2 T Việt  C Hải GDKNS C.Thanh T Việt  C Hương  T Việt  C Hương  T Việt  C Khoa T Việt  C Khoa
  3 T Việt  C Hải Thể dục C.Lưu T Việt  C Hương  T Việt  C Hương  T Việt  C Khoa Toán C Khoa
  4 Toán C Hải Mĩ Thuật T.Kỳ Toán C Hương  Tự học  C Hương  Toán C Khoa Tự học  C Khoa
  1 T Việt  C Hải Toán C Hải Toán  C Hương  TNXH C.Thanh  Toán C Khoa Thể dục C.Lưu
3 2 T Việt  C Hải Đạo đức  C Hải T Việt  C Hương  GDKNS C.Thanh T Việt  C Khoa Ô M T C.Hiền
  3 T Việt  C Hải T Việt  C Hải T Việt  C Hương  Thể dục C.Lưu Toán  C Khoa TNXH C.Thanh 
  4 Toán C Hải Tự học C Hải T Việt  C Hương  Tự học C.Hiền T Việt  C Khoa Tự học C.Thanh 
  1 T Việt  C Hải   T Việt  C Hương    Âm nhạc C Trường  
4 2 T Việt  C Hải T Việt  C Hương  T Việt  C Khoa
  3 Toán C Hải Toán C Hương  Toán C Khoa
  4 Tự học  C Hải Tự học  C Hương  Tự học  C Khoa
  1 T Việt  C Hải Ôn M T C.Hiền Mĩ Thuật T.Kỳ T Việt  C Hương  GDKNS C Thanh  T Việt  C Khoa
5 2 T Việt  C Hải TNXH C.Thanh  Ô M T C.Hiền T Việt  C Hương  Đạo đức C Thanh  T Việt  C Khoa
  3 Toán C Hải Toán C.Thanh  Đạo đức C.Hiền Toán C Hương  Tự học  C Thanh  T Việt  C Khoa
  4 Tự học C Hải Tự học C.Thanh  Tự học  C.Thanh  Toán  C Hương  T Công  C.Hiền Tự học  C Khoa
  1 Âm nhạc C Trường T Việt  C Hải T Công C Hiền T Việt  C Hương  T Việt  C Khoa T Việt  C Khoa
6 2 T Việt  C Hải T Việt  C Hải T Việt  C Thanh Toán C Hương  Toán C Khoa Toán C Khoa
  3 Toán C Hải GDTT GVCN+Đội Âm nhạc C Trường GDTT GVCN+Đội Mĩ Thuật T.Kỳ GDTT GVCN+Đội
  4 Tự học C Hải     Tự học   C Hiền     T Việt  C Khoa    
                           
Người lập                                                                                                                                Hiệu trưởng    
                           
Cao Thị Xuyến                                                                                                                        Phạm Hùng Mạnh  
                           
                           
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU                   
Trường tiểu học Diễn Hoàng THỜI KHOÁ BIỂU - Năm học 2015-2016 ( Thực hiện từ tuần 7)      
Thứ Tiết Lớp 2A Lớp 2B Lớp 2C
    Sáng Chiều  Sáng Chiều  Sáng Chiều 
    Môn GV Môn Gv Môn GV Môn Gv Môn GV Môn Gv
  1 GDTT BGH + Đội Thể dục C.Lưu GDTT BGH + Đội GDKNS C.Thanh GDTT BGH + Đội T Việt  C Đào 
2 2 Toán C Khuyên  Mĩ Thuật T.Kỳ Toán C Hiền  T Việt  C Hiền  Toán C Đào  T Việt  C Đào 
  3 T Việt  C Khuyên  T Công C.hiền T Việt  C Hiền  T Việt  C Hiền  T Việt  C Đào  GDKNS C.Thanh
  4 T Việt  C Khuyên  GDKNS C.Thanh T Việt  C Hiền  Tự học  C Hiền  T Việt  C Đào  Tự học  C Đào 
  1 Toán C Khuyên  T Việt  C Khuyên  Thể dục C.Lưu Âm nhạc C Trường Mĩ Thuật T.Kỳ Toán C Đào 
3 2 Anh văn C.Ngân T Việt  C Khuyên  Mĩ Thuật C.Kỳ T Việt  C Hiền  Thể dục C.Lưu Đạo đức C Đào 
  3 T Việt  C Khuyên  Tự học  C Khuyên  Anh văn C.Ngân Đạo đức C Hiền  TNXH C.Thanh  Âm nhạc C Trường
  4 Tự học  C Khuyên  Âm nhạc C Trường TNXH C.Thanh  Tự học  C Hiền  Anh văn C.Ngân Tự học  C Đào 
  1 Toán C Khuyên    Toán C Hiền    Anh văn C.Ngân  
4 2 T Việt  C Khuyên  T Việt  C Hiền  Anh văn C.Ngân
  3 Đạo đức C Khuyên  Toán C Hiền  T Công C.Hiền
  4 Tự học  C Khuyên  Tự học  C Hiền  Thể dục C.Lưu
  1 Toán C Khuyên  T Việt C Khuyên  Toán C Hiền  Thể dục C.Lưu Toán C Đào  Toán  C Đào 
5 2 T Việt  C Khuyên  TNXH C Khuyên  Toán C Hiền  T Công C.Hiền T Việt  C Đào  T Việt  C Đào 
  3 T Việt  C Khuyên  Toán C Khuyên  T Việt  C Hiền  Anh văn C.Ngân Toán  C Đào  T Việt  C Đào 
  4 T Việt  C Khuyên  Tự học  C Khuyên  Tự học  C Hiền  Anh văn C.Ngân Tự học  C Đào  Tự học  C Đào 
  1 Anh văn C.Ngân Toán C Khuyên  Toán C Hiền  T Việt  C Hiền  Toán C Đào  T Việt  C Đào 
6 2 Anh văn C.Ngân Tự học  C Khuyên  Toán C Hiền  Tự học  C Hiền  Toán C Đào  Tự học  C Đào 
  3 Ô M T C.Hiền GDTT GVCN+Đội T Việt  C Hiền  GDTT GVCN+Đội T Việt  C Đào  GDTT GVCN+Đội
  4 Thể dục C.Lưu     T Việt  C Hiền      T Việt  C Đào     
                           
Người lập                                                                                                                                Hiệu trưởng    
                           
Cao Thị Xuyến                                                                                                                        Phạm Hùng Mạnh  
                           
                           
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU                   
Trường tiểu học Diễn Hoàng THỜI KHOÁ BIỂU - Năm học 2015-2016 ( Thực hiện từ tuần 7)      
Thứ Tiết Lớp 3A Lớp 3B Lớp 3C
    Sáng Chiều  Sáng Chiều  Sáng Chiều 
    Môn GV Môn Gv Môn GV Môn Gv Môn GV Môn Gv
  1 GDTT BGH + Đội Anh văn C.Ngân GDTT BGH + Đội Tin C.Ngọc GDTT BGH + Đội T Việt  C Vân 
2 2 Toán  C Hòa  Anh văn C.Ngân Toán C Mận  Tin C.Ngọc Toán C Vân  Toán C Vân 
  3 T Việt  C Hòa  Mĩ Thuật T.Kỳ T Việt C Mận  Anh văn C.Ngân T Việt  C Vân  T Việt  C Vân 
  4 T Việt  C Hòa  Thể dục C.Lưu T Việt C Mận  Anh văn C.Ngân T Việt  C Vân  Tự học  C Vân 
  1 Toán  C Hòa  Toán C Hòa  Âm nhạc C Trường Toán  C Mận   Toán C Vân  Toán C Vân 
3 2 T Việt  C Hòa  T Việt  C Hòa  Toán CThanh  T Việt C Mận  Toán C Vân  T Việt  C Vân 
  3 T Việt  C Hòa  Đạo đức C Hòa  Mĩ Thuật T.Kỳ TNXH C Mận  Thể dục C.Lưu T Việt  C Vân 
  4 Âm nhạc C Trường GDNGLL C Hòa  Thể dục C.Lưu GDNGLL C Mận  Mĩ Thuật T.Kỳ GDNGLL C Vân 
  1 Toán  C Hòa    Thể dục C.Lưu   GDKNS C.Thanh  
4 2 TNXH C Hòa  T Công  C.hiền TNXH C.Thanh 
  3 T Việt  C Hòa  Anh văn C.Ngân Đạo đức C.Hiền
  4 Tự học  C Hòa  Anh văn C.Ngân Âm nhạc C Trường
  1 Toán  C Hòa  Anh văn C.Ngân Toán C Mận  Toán C Mận  T. Công C.hiền TNXH C.Thanh 
5 2 TNXH C Hòa  Anh văn C.Ngân T Việt C Mận  T Việt C Mận  Thể dục C.Lưu T Việt  C Xuyến 
  3 KNS C Hòa  Tin C.Ngọc T Việt C Mận  T Việt C Mận  Anh văn C.Ngân T Việt  C Xuyến 
  4 Thể dục C.Lưu Tin C.Ngọc Đạo Đức C Mận  Tự học  C Mận  Anh văn C.Ngân Tự học  C Xuyến 
  1 Toán  C Hòa  T Việt  C Hòa  Toán C Mận  T Việt C Mận  Tin C.Ngọc Toán C Vân 
6 2 T Việt  C Hòa  T Việt  C Hòa  KNS C Mận  T Việt C Mận  Tin C.Ngọc T Việt  C Vân 
  3 T công  C Hòa  GDTT GVCN+Đội TNXH C Mận  GDTT GVCN+Đội Anh văn C.Ngân GDTT GVCN+Đội
  4 Tự học  C Hòa      Tự học  C Mận      Anh văn C.Ngân    
                           
Người lập                                                                                                                                Hiệu trưởng    
                           
Cao Thị Xuyến                                                                                                                        Phạm Hùng Mạnh  
                           
                           
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU                   
Trường tiểu học Diễn Hoàng THỜI KHOÁ BIỂU - Năm học 2015-2016 ( Thực hiện từ tuần 7)      
Thứ Tiết Lớp 4A Lớp 4B Lớp 4C
    Sáng Chiều  Sáng Chiều  Sáng Chiều 
    Môn GV Môn Gv Môn GV Môn Gv Môn GV Môn Gv
  1 GDTT BGH + Đội Thể dục C.Lưu GDTT BGH + Đội Anh văn C.Vị GDTT BGH + Đội KNS C Hợi 
2 2 Toán C Hậu Mĩ Thuật T.Kỳ Toán C Hân  Anh văn C.Vị Toán C Hợi  T Việt C Hợi 
  3 T Việt  C Hậu Anh văn C.Vị T Việt  C Hân  Tin C.Ngọc T Việt  C Hợi  Sử C Hợi 
  4 L. Sử C Hậu Anh văn C.Vị Đạo đức C Hân  Tin C.Ngọc Đạo đức C Hợi  Tự học C Hợi 
  1 Toán C Hậu Anh văn C.Vị Toán C Hân  T Việt  C Hân  Tin C.Ngọc Toán C Hợi 
3 2 T Việt  C Hậu Anh văn C.Vị T Việt  C Hân  T Việt  C Hân  Tin C.Ngọc T Việt C Hợi 
  3 Khoa học C Hậu Kĩ thuật C.hiền Khoa học C Hân  K thuật C Hân  Anh văn C.Vị T Việt C Hợi 
  4 T Việt  C Hậu Thể dục C.Lưu T Việt  C Hân  Tự học  C Hân  Anh văn C.Vị Khoa học C Hợi 
  1 T Việt  C Hậu   Toán C Hân    Toán C Hợi   
4 2 T Việt  C Hậu Âm nhạc C Trường T Việt  C Hợi 
  3 Toán C Hậu Địa lí C Hân  Âm nhạc C Trường
  4 Tự học C Hậu KNS C Hân  Khoa học  C Hợi 
  1 Đạo đức C Hậu Toán C Hậu Anh văn C.Vị Toán C Hân  Thể dục C.Lưu Toán C Hợi 
5 2 T Việt  C Hậu Địa lí C Hậu Anh văn C.Vị Thể dục C.Lưu Mĩ Thuật T.Kỳ T Việt C Hợi 
  3 Khoa học C Hậu T Việt C Hậu Thể dục C.Lưu T Việt  C Hân  Anh văn C.Vị Thể dục C.Lưu
  4 Tự học C Hậu GDNGLL C Hậu Mĩ Thuật T.Kỳ GDNGLL C Hân  Anh văn C.Vị GDNGLL C Hợi 
  1 KNS C Thanh T Việt C Hậu Toán C Hân  T Việt  C Hân  Toán C Hợi  T Việt C Hợi 
6 2 Âm nhạc C Trường Toán C Hậu T Việt  C Hân  Tự học  C Hân  T Việt  C Hợi  Tự học C Hợi 
  3 Tin C.Ngọc GDTT GVCN+Đội Sử C Hân  GDTT GVCN+Đội Địa lí C Hợi  GDTT GVCN+Đội
  4 Tin C.Ngọc     Khoa học       K thuật  C Hợi     
Người lập                                                                                                                                Hiệu trưởng    
                           
                           
Cao Thị Xuyến                                                                                                                        Phạm Hùng Mạnh  
                           
                           
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU                   
Trường tiểu học Diễn Hoàng THỜI KHOÁ BIỂU - Năm học 2015-2016 ( Thực hiện từ tuần 7)      
Thứ Tiết Lớp 5A Lớp 5B Lớp 5C
    Sáng Chiều  Sáng Chiều  Sáng Chiều 
    Môn GV Môn Gv Môn GV Môn Gv Môn GV Môn Gv
  1 GDTT BGH + Đội T Việt C Diên  GDTT BGH + Đội T Việt  C Tâm  GDTT BGH + Đội T Việt  T Thưởng
2 2 Toán C Diên  Khoa học C Diên  Toán C Tâm  Khoa học C Tâm  Toán T Thưởng Đạo đức T Thưởng
  3 T Việt C Diên  T Việt C Diên  T Việt  C Tâm  Đạo đức C Tâm  T Việt  T Thưởng Khoa học  T Thưởng
  4 KNS C Diên  Đạo đức C Hiền  KNS C Tâm  Tự học  C Tâm  KNS T Thưởng Tự học  T Thưởng
  1 Toán C Diên  Tin C.Ngọc Anh văn C.Vị Toán C Tâm  Toán T Thưởng Kĩ thuật C.hiền
3 2 Khoa học C Diên  Tin C.Ngọc Anh văn C.Vị T Việt  C Tâm  Sử T Thưởng Âm nhạc C Trường
  3 Âm nhạc C Trường Anh văn C.Vị Tin C.Ngọc T Việt  C Tâm  T Việt  T Thưởng Tin C.Ngọc
  4 Tự học  C Diên  Anh văn C.Vị Tin C.Ngọc Tự học  C Tâm  Địa lí T Thưởng Tin C.Ngọc
  1 Kĩ thuật C.hiền   Anh văn C.Vị   T Việt  T Thưởng  
4 2 Thể dục C.Lưu Anh văn C.Vị T Việt  T Thưởng
  3 Anh văn C.Vị Thể dục C.Lưu Khoa học T Thưởng
  4 Anh văn C.Vị Kĩ thuật C.hiền Tự học  T Thưởng
  1 T Việt C Diên  T Việt C Diên  Toán C Tâm  T Việt  C Tâm  Toán T Thưởng Toán T Mạnh 
5 2 Toán C Diên  T Việt C Diên  Khoa học C Tâm  T Việt  C Tâm  T Việt  T Thưởng Anh văn C.Vị
  3 T Việt C Diên  Địa lí C Diên  T Việt  C Tâm  Địa lí C Tâm  T Việt  T Thưởng Anh văn C.Vị
  4 Tự học  C Diên  Tự học  C Diên  Sử C Tâm  Tự học  C Tâm  Tự học  T Thưởng Thể dục C.Lưu
  1 Thể dục C.Lưu Toán  C Diên  Toán T Mạnh   Toán C Tâm  Mĩ Thuật T.Kỳ Toán T Thưởng
6 2 Mĩ Thuật C Hiền T Việt C Diên  Mĩ Thuật T.Kỳ T Việt  C Tâm  Thể dục C.Lưu T Việt  T Thưởng
  3 Toán  C Diên  GDTT GVCN+Đội Thể dục C.Lưu GDTT GVCN+Đội Anh văn C.Vị GDTT GVCN+Đội
  4 Sử C Diên      Âm nhạc C Trường     Anh văn C.Vị    
Người lập                                                                                                                                Hiệu trưởng    
                           
                           
                           
Cao Thị Xuyến                                                                                                                        Phạm Hùng Mạnh  
                           
                           
                           
                           
                           
                           

Tác giả bài viết: Cao Thị Xuyến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
DU HOC MY