GIỚI THIỆU

TIN TỨC

DẠY VÀ HỌC

NHỊP SỐNG HỌC ĐƯỜNG

TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC

KHUYẾN HỌC

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 276

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1469

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 160710

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC » Tin Tổng Hợp

Ke hoạch BDTX ca nhan

Thứ tư - 20/03/2013 23:02
KH BDTX ca nhan
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN HOÀNG            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc              
                                                                      Diễn Hoàng, ngày 15 tháng 8 năm 2012
 
KẾ HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2012-2013
 
PHẦN I: SƠ YẾU LÍ LỊCH
1.  Họ và tện:            .........................            Nam/nữ : nữ
2. Ngày tháng  năm sinh : .....................................
3. Nơi cư trú: xóm 12 - Diễn Hoàng - Diễn Châu - Nghệ An.
4. ĐT( CQ)  : 0383678575                    ĐT(DD) : 0..........................
5. Lớp dạy:  Khối lớp 4                         Trình độ: Đại học Tiểu học
6. Số năm công tác trong ngành giáo dục: ........năm
7. Kết quả danh hiệu thi đua:
+ Năm học 2010 - 2011:  Lao động tiên tiến; GV dạy giỏi huyện.
+ Năm học 2011 - 2012:  Lao động tiên tiến; GV dạy giỏi huyện.
8. Nhiệm vụ, công tác được phân công:
 - Chủ nhiệm lớp 4A- Tổ trưởng tổ ........
 
PHẦN II: CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
1. Đăng ký danh hiệu thi đua cuối năm: Lao động tiên tiến mức 2.
2. Xếp loại giáo viên theo QĐ 14 chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học:
          - Phẩm chất chính trị lối sống: Tốt
          - Lĩnh vực kiến thức: Tốt
          - Lĩnh vực kỹ năng sư phạm: Tốt
          * Xếp loại chung: Xuất sắc
3. Sáng kiến kinh nghiệm: ..........................................................................................    .....................................................................................................................................Bậc: 2
4. Xếp loại bồi dưỡng thường xuyên: Khá.
PHẦN III: NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
I/ CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.
     Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) theo Thông tư số 26/TT-BGDĐT ngày 10-7-2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông, GDTX;
      Căn cứ công văn số 2398/SGD&ĐT-GDTX của Sở GD&ĐT Nghệ An; công văn số 745/PGD&ĐT- GDTX hướng dẫn thực hiện kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2012-2013
       Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng giáo viên năm học 2012-2013 của trường tiểu học Diễn Hoàng
II/ NHỮNG MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, NỘI DUNG, HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG.
1.     Mục tiêu:
a.     Mục tiêu chung:
1. Học tập đường lối quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, chủ trương của ngành; cập nhật liên tục tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương; Trong nước và thế giới nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng, chính trị, đạo đức nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước.
2. Nắm vững và áp dụng được các nội dung chất lượng theo chuẩn của từng cấp học, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp dạy học tích cực theo chương trình, sách giáo khoa mới.
3. Nâng cao chất lượng giảng dạy, ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức dạy, học trong nhà trường.
4. Chủ động giao lưu học hỏi trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm quản lý, giảng dạy, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của công tác giáo dục trong giai đoạn mới.
     5. Xây dựng phong trào tự học, tự bồi dưỡng và không ngừng phấn đấu vươn lên trong chuyên môn nghiệp vụ.
    b. Mục tiêu cụ thể:
1. Chủ động học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng ; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học.
     2. Nội dung bồi dưỡng:
     2.1. Khối kiến thức bắt buộc
  - Các văn kiện, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI theo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và nội dung chỉ đạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của các cấp.
  - Tiếp tục bồi dưỡng về nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng từng cấp học, bậc học.
  - Tập huấn cách đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
  - Triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", đặc biệt chú trọng vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
  - Vận dụng các phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh phù hợp với môn học, cấp học và năng lực học sinh.
  - Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học.
  - Tự làm, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học dựa theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu.
  - Chuyên đề tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh.
  - Chuyên đề Bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu kém.
  - Chuyên đề giáo dục bảo vệ môi trường tích hợp trong một số môn học
 
TT Nội dung Số lượng Số lớp Số ngày Thời điểm Giảng viên Ghi chú
1 Tập huấn Giáo dục ngoài giờ lên lớp. 31 1 2 9,10/2012 Cốt cán chuyên môn trường  
2 Chuyên đề dạy học môn Toán 26 1 3 9,10/2012 Cốt cán chuyên môn trường  
3 Chuyên đề dạy học môn Tiếng việt. 26 1 3 9,10/2012 Cốt cán chuyên môn trường  
4 Dạy học theo chuẩn kiến thức - kỹ năng; Dạy học phân hóa 31 1 2 10/2012 Hiệu trưởng
Phó hiệu trưởng
 
5 Làm đồ dùng dạy học từ vật liệu sẵn có của địa phương 31 1 2 10/2012 Hiệu trưởng
Phó hiệu trưởng
 
6 CĐ một số kiến thức tiếng Anh liên quan đến tin học 31 1 1 3/2012 Giáo viên Anh văn  
7  
Bồi dưỡng HSG phụ đạo HS kém
31 1 1 3/2012  
Tổ trưởng
 
8 Chuyên đề về an toàn giao thông 26 1 3 9,10/2012 Cốt cán chuyên môn trường  
9 Giáo dục và bảo vệ môi trường 26 1 3 9,10/2012 Cốt cán chuyên môn trường  
 
2.2. Khối kiến thức tự chọn:
TT Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng Mã mô đun Tên và nội dung mô đun Thời gian tự học (Tiết) Thời điểm học
1  
Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục
TH41 Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục.
1. Một số vấn đề chung về giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục (mục đích, yêu cầu…).
2. Các nội dung kĩ năng sống có thể tích hợp lồng ghép trong các hoạt động văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao, các sinh hoạt tập thể, các hình thức ngoại khóa dã ngoại…
3. Phương pháp và kĩ thuật tích hợp lồng ghép các nội dung kĩ năng sống trong các hoạt động giáo dục.
12 8,9/2012
2 TH43 Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học
1. Một số vấn đề chung về môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học (mục tiêu, yêu cầu…)
2. Nội dung và địa chỉ tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong một số môn học như Tiếng Việt, Đạo Đức, Tự nhiên xã hội,…)
 3. Các phương pháp và kĩ thuật tích hợp, lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường trong một số môn học.
10 10,11/2012
3 Tăng cường sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học TH19 1. Tự làm đồ dùng dạy học ở trường tiểu học.
2. Tự làm đồ dùng dạy học môn Tiếng Việt
3. Tự làm đồ dùng dạy học môn Toán
4. Tự làm đồ dùng dạy học môn Tự nhiên- xã hội, môn Khoa học
13 4,5/2012
4 TH20 Thực hành soạn thảo văn bản, trình bày văn bản và in văn bản trên máy tính. 13 Trong suốt năm học
5 TH21 Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft powerPoint trong dạy học.
1. Các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft powerPoint.
2. Thực hành các tính năng cơ bản của phần mền trình diễn powerPoint để xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở Tiểu học.
12 Trong suốt năm học
 
3. Hình thức bồi dưỡng:
   1. BDTX bằng tự học kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn trong nhà trường.
   2. BDTX tập trung.
   3. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).
                                                         Diễn Hoàng, ngày 15 tháng 08 năm 2012
PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO                        NGƯỜI LẬP
 
 
 
                                                                             ....................................
 
Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
DU HOC MY